Klauzula informacyjna - RODO

                           

                             Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.UE.L 119/1 z 27.04. 2016r.) informujemy, iż:

1.    Administratorem danych osobowych jest Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu z siedzibą Powiercie 31, 62-600 Koło, tel. 63 2615197 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. reprezentowany przez Dyrektora jednostki.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 607 177 815; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.    Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).
4.    Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5.     Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
6.    Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
7.     Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.    Ma Pani/Pan prawo do:

 a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane    dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Ochrony Danych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu została wprowadzona  Zarządzeniem  Dyrektora Nr  4/2018  
z dnia 01 października 2018 r.
greckie

librus

logocsw

biegi

skrzynka

kowr

logomin

logo ministerstwa

facebook

wiescirolnicze

wiescirolnicze

cke


Dzisiaj jest: Niedziela
27 Września 2020
Imieniny obchodzą
Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma,
Przedbor, Urban

Do końca roku zostało 96 dni.
Zodiak: Waga

Licznik odwiedzin

405608
DzisiajDzisiaj40
WczorajWczoraj288
Ten tydzieńTen tydzień2006
Ten miesiąc Ten miesiąc 9889
WszystkieWszystkie405608