Podsumowanie graficzne projektu pt. „Kierunek Grecja – z Powiercia po nowe doświadczenia zawodowe!”

logotyp

 

Podsumowanie graficzne projektu pt.:

„Kierunek Grecja – z Powiercia po nowe doświadczenia zawodowe!”
nr 2020-1-PL01-KA102-078348

     Przedstawiamy broszurę projektową, która jest podsumowaniem graficznym, realizowanego przez naszą szkołę projektu „Kierunek Grecja – z Powiercia po nowe doświadczenia zawodowe!”, W ramach projektu wsparciem zostało objętych 80 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, uczących się w zawodach Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz uczniów Szkoły Branżowej. Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-078348, pt. „Kierunek Grecja – z Powiercia po nowe doświadczenia zawodowe!”, jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 

Broszura projektowa OTWÓRZ

 

Marianna Milewska
Koordynator projektu.

logo

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

photo2     8 lutego 2022 r. w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zaprosiliśmy uczniów wszystkich klas technikum i szkoły branżowej do udziału w szkolnym konkursie o bezpieczeństwie w Internecie. Konkursowe quizy odbywały się online na każdej przerwie międzylekcyjnej. Odpowiadając na pytania, których tematyka dotyczyła zarówno treści informatycznych, wychowawczych, jak i zawodowych, młodzież miała okazję zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu i technologii TIK w życiu prywatnym i w przyszłym życiu zawodowym.
W rywalizacji wzięło udział 81 uczniów.
     W czołowej trójce z najwyższym wynikiem 18 na 20 możliwych punktów znaleźli się: Jakub Król z klasy 2 BT, Adam Dąbrowski z klasy 3 B4 oraz Adam Faryński z klasy 2 BT.
Zwycięzcą w konkursie został Jakub Król z klasy 2 BT, który udzielił odpowiedzi w czasie krótszym, niż jego konkurenci. Jakub za zajęcie I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową.
Miejsca IV – VIII z wynikiem 17 punktów podzielili: Łukasz Andrzejewski z klasy 3 B4, Marcel Falborski z klasy 1 PTH, Adam Majchrzak z klasy 3 B4, Krystian Małecki z klasy 2 BT, Paulina Wenerowicz z klasy 1 PTH.
Miejsca IX – XIV z wynikiem 16 punktów podzielili: Angelika Bojanowska z klasy 3 P4H, Szymon Czubiński z klasy 2 BT, Bartłomiej Kiejnich z klasy 1 PTH, Oskar Pyszka z klasy II PTH, Oliwier Rzepczak z klasy 2 BT i Dawid Zalas z klasy 2 BB.

     Gratulując zwycięzcom i dziękując wszystkim za liczny udział w rywalizacji, liczymy na dalsze bezpieczne, świadome i odpowiedzialne korzystanie przez młodzież z sieci.
     Konkurs przygotowali i przeprowadzili Halina Smolarek,  Krzysztof Białkowski i Hubert Sobiesiński.

8 lutego 2022 r. w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zaprosiliśmy uczniów wszystkich klas technikum i szkoły branżowej do udziału w szkolnym konkursie o bezpieczeństwie w Internecie. Konkursowe quizy odbywały się online na każdej przerwie międzylekcyjnej. Odpowiadając na pytania, których tematyka dotyczyła zarówno treści informatycznych, wychowawczych, jak i zawodowych, młodzież miała okazję zweryfikować i pogłębić swoją wiedzę na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu i technologii TIK w życiu prywatnym i w przyszłym życiu zawodowym.

W rywalizacji wzięło udział 81 uczniów.

W czołowej trójce z najwyższym wynikiem 18 na 20 możliwych punktów znaleźli się: Jakub Król z klasy 2 BT, Adam Dąbrowski z klasy 3 B4 oraz Adam Faryński z klasy 2 BT.

Zwycięzcą w konkursie został Jakub Król z klasy 2 BT, który udzielił odpowiedzi w czasie krótszym, niż jego konkurenci. Jakub za zajęcie I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową.

Miejsca IV – VIII z wynikiem 17 punktów podzielili: Łukasz Andrzejewski z klasy 3 B4, Marcel Falborski z klasy 1 PTH, Adam Majchrzak z klasy 3 B4, Krystian Małecki z klasy 2 BT, Paulina Wenerowicz z klasy 1 PTH.

Miejsca IX – XIV z wynikiem 16 punktów podzielili: Angelika Bojanowska z klasy 3 P4H, Szymon Czubiński z klasy 2 BT, Bartłomiej Kiejnich z klasy 1 PTH, Oskar Pyszka z klasy II PTH, Oliwier Rzepczak z klasy 2 BT i Dawid Zalas z klasy 2 BB.

 

Gratulując zwycięzcom i dziękując wszystkim za liczny udział w rywalizacji, liczymy na dalsze bezpieczne, świadome i odpowiedzialne korzystanie przez młodzież z sieci.

 

Konkurs przygotowali i przeprowadzili Halina Smolarek,  Krzysztof Białkowski i Hubert Sobiesiński.

Sukces naszej uczennicy

07     Uczennica naszej szkoły – Natalia Chruścińska z klasy 3 PTH - została laureatką konkursu „Zakręcone w Kole”, który został zorganizowany z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie kolskim. Zadaniem uczestników zmagań było zaprezentowanie najaktywniejszej, najskuteczniejszej i najbardziej przebojowej osoby, która działa w kole gospodyń wiejskich na terenie powiatu kolskiego. Natalia wybrała panią Grażynę Budzińską - przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, bony pieniężne oraz gadżety WIR-u. Koordynatorem konkursu z ramienia szkoły była pani Kamila Chichłowska.
     Celem przedsięwzięciabyła promocja i prezentacja działalności kół gospodyń wiejskich (prezentacja członkińkoła) w zakresie społecznym, kulturalnym, edukacyjnym. Propagowanie kultury wiejskiej, rozpowszechnianie informacji o zakresie działania kół gospodyń wiejskich oraz budowa więzi wewnątrzspołeczności lokalnych.

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

     Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
 
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji:31.01 – 07.02.2022

Miejsce Akcji: ZSCKR w Powierciu (przy nowych garażach)


wolontariat

Praktyki i staże zawodowe we Włoszech - rekrutacja

logo

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010452


Rozpoczęła się rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010452, realizowanego w ramach akredytacji na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt zakłada wyjazd 38 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu na staż zagraniczny do Włoch!

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 38 uczniów klas II, III i IV Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, uczących się w zawodach Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz uczniów Szkoły Branżowej. Uczestnicy zostaną wybrani według określonych kryteriów rekrutacyjnych, pozwalających na zapewnienie wszystkim uczniom zainteresowanym uczestnictwem równych szans udziału w projekcie. Wyboru dokona Komisja Rekrutacyjna, w skład której weszli przedstawiciele szkoły.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu jest spełnienie następujących warunków: bycie w grupie docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji, złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego, uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym.

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 38 uczniów z kierunków Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Architektury Krajobrazu oraz Szkoły Branżowej. W przygotowaniach do mobilności wezmą udział osoby z listy rezerwowej. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie
04-25.01.2022 roku, dla wyjazdu jesienią 2022 roku.


Koordynator Projektu
Marianna Milewska

Regulamin rekrutacji Pobierz

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

Wloskie praktyki

greckie

librus

logocsw

skrzynka

kowr

logomin

logo ministerstwa

facebook

wiescirolnicze

wiescirolnicze

cke


Dzisiaj jest: Niedziela
22 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława,
Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

Do końca roku zostało 224 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Licznik odwiedzin

506532
DzisiajDzisiaj32
WczorajWczoraj184
Ten tydzieńTen tydzień1210
Ten miesiąc Ten miesiąc 3632
WszystkieWszystkie506532